xe-hino-8-tan-gan-cau-3-tan-thung-dai-6.5-m

Hình ảnh xe hino 8 tấn gắn cẩu 3 tấn thùng 6.5m

xe hino 8 tấn gắn cẩu 3 tấn thùng 6.5m


bán xe tải trả góp TL Bản thân (KG):
bán xe tải trả góp Tổng tải trọng (KG):
bán xe tải trả góp Tải trọng (KG):
bán xe tải trả góp KT Tổng thể (mm):
bán xe tải trả góp KT thùng xe (mm):
Share Button

Thông tin chi tiết xe hino 8 tấn gắn cẩu 3 tấn thùng 6.5m