xe bồn chở xăng dầu 18 khối

Xe bồn chở xăng dầu 18 khối do Đại lý Hino 3S Chi nhánh Miền Nam – Hino Đại Phát Tín nhập khẩu,đóng mới với thể tích 6 khối, 10 khối, 18 khối, 19 khối…Xe bồn chở xăng dầu Hino 18 khối được đóng mới trên nền xe FM8NTSA , lắp ráp tại Việt Nam với […]