Phù hiệu là gì

Phù hiệu là gì ? Mục đích của việc gắn phù hiệu?

Nghị định 86/2014/NĐ-CP đưa ra quy định gắn phù hiệu với xe ô tô hoạt động kinh doanh vận tải. Có hiệu lực từ ngày 01/12/2014.Các loại xe phải gắn phù hiệu bao gồm:

– Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

– Xe taxi; Xe buýt; Xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng;

– Xe chở công-ten-nơ (container); Xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc;

– Xe ô tô vận tải hàng hóa.

1.Vậy phù hiệu là gì ? 

Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào đưa ra khái niệm phù hiệu là gì. Tuy nhiên, theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP và Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

-Phù hiệu là một tờ giấy được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe. Trên đó thể hiện các thông tin sau: Loại xe, tên đơn vị kinh doanh vận tải, biển đăng ký xe, thời hạn, tên đơn vị Sở quản lý.

2.Mục đích của việc gắn phù hiệu?

Quy định gắn phù hiệu giúp các cơ quan nhà nước:

– Dễ dàng quản lý các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải.

– Kiểm soát các đơn vị vận tải có thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hay không.

3.Thời gian  cấp phù hiệu “ xe tải “ khi tham gia giao thông cụ thể :

– Đối với ô tô có tải trọng thiết kế từ 10 tấn trở lên: trước ngày 1/1/2016.
– Đối với ô tô có tải trọng thiết kế từ 7 – 10 tấn: trước ngày 1/7/2016.
– Đối với ô tô có tải trọng thiết kế từ 3.5 – 7 tấn: trước ngày 1/1/2017.
– Đối với ô tô có tải trọng thiết kế từ dưới 3.5 tấn: trước ngày 1/7/2018.phu-hieu-xe-tai-2017