Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải.

Xét đề nghị của Bộ Giao Thông Vận Tải theo công văn số 2627/BGTVT ngày 14/03/2017.

Căn cứ cuộc họp ngày 23/01/2017 về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô xe máy.

Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định :

Các doanh nghiệp nhập khẩu, lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu dầu  Diezen được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017.(Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 126TB-VPCB ngày 10/03/2017).

Các doanh nghiệp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất. Bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu. Đồng thời báo cáo Bộ giao thông vận tải kế hoạch trên…

Công văn Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải

Trước đó :

Theo Bộ GTVT, từ ngày 1-1-2017 đến nay, Bộ GTVT áp dụng kiểm tra, chứng nhận, làm thủ tục đăng kiểm. Theo tiêu chuẩn khí thải mức Euro 4 đối với ô tô, mức Euro 3 đối với mô tô hai bánh.

 Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg. Không vì lợi ích của một số ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề môi trường.

Riêng đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diesel cho phép thực hiện đến 31-12-2017. Bộ GTVT đề xuất phương án để doanh nghiệp có thời gian sản xuất, lắp ráp và có kế hoạch thích ứng.

Hiện Bộ GTVT đã dự tính khoanh vùng đối tượng, số lượng phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel tồn đọng đến 31-3-2017 để báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết.

Bộ GTVT cũng báo cáo Thủ tướng xem xét phương án giải quyết một số đối tượng khác phù hợp thực tế.

Mục tiêu : Là vừa giải quyết các trường hợp tồn đọng vừa đảm bảo từ 1-1-2018 tất cả các loại ô tô đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức  Euro 4.